VESTI

Beograd, maj 2015.

Dirigent Acoustics i Institut Mihajlo Pupin su osvojili veliku nagradu "Korak u budućnost" 59-og Međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu za uređaj za lokalizaciju izvora zvuka - akustički goniometar.

DIRIGENT ACOUSTICS DOO     

Address: Mažuranićeva 29/9

11000 Belgrade, Serbia

Phone: +381 11 28 50 601

Mobile: +381 63 278 841

E-mail: dejan.todorovic@dirigent-acoustics.co.rs